Φωκίωνος Νέγρη

καλοκαίρι στη Φωκίωνος Νέγρη

καλοκαίρι στη Φωκίωνος Νέγρη 480 640 Athens in a poem

– Ἔ, Μάρκο Πόλο μοῦ φώναξε τότε «ὁ Χριστός» ἄδεια ἡ Φωκίωνος Νέγρη μονάχα ἐμεῖς οἱ δυὸ εἴχαμε μείνει καὶ τὰ σκυλιά.

    Εισάγετε τον κωδικό: captcha

    Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.