• photo1
 • photo2
 • photo3
 • photo4
 • photo5
 • photo6
 • photo7
 • photo8
 • photo9
 • photo10
 • photo11
 • photo12
 • photo13

Πέραμα Πέρασμα

τ’ όνειρο
άγονο
παραδέρνεται

Αντρέας Παγουλάτος, Πέραμα (2006)

Start the conversation